OPTİMİZASYON


Solar sistemlerin bir çoğu tam olarak kapasitelerini kullanamazlar. Buna sebep olan etmenlerden bir tanesi de uygulama sırasında yapılan hatalardır. OC3 Enerji teknik ekibi kurulumunu yapılacak olan güneş enerjisi santralinin optimum koşullarda çalışması için ilgili teknik hesapları profesyonelce yapar ve uygulama sırasında hataya izin vermez.

Copyright © 2016 OC3 ENERGY All Rights Reserved.  OC3 ENERJİ NGIM Holding iştirakidir.